Rólunk

Mit csinálunk?

2019 őszén indult a szerzetesi iroda gyermekvédelmi tevékenysége.
Célunk, hogy világos értékek mentén, a szerzetesrendekkel együttműködve mozdítsuk elő a gyermekvédelem ügyét és ennek érdekében egy stratégiai tervezési folyamatot indítottunk, ahol szerzetesek és szakemberek dolgoznak együtt egy öt éves terv kidolgozásában. Emellett szakmai támogatást kínálunk a szerzetesrendeknek, hogy gyermekvédelmi szemléletükben és tevékenységeikben előre tudjanak lépni.

Küldetésnyilatkozatunk

Életünkkel és tetteinkkel tanúságot teszünk Krisztusról, ezért tevékenységünket a gyermekeket és sérülékeny felnőtteket ért bántalmazások tekintetében is az emberi méltóság tisztelete és a sebek gyógyításának szándéka hatja át.

Miért és milyen gondolatok mentén tevékenykedünk?

Munkánk megalapozásaként a katolikus egyház emberi méltóságra vonatkozó tanításait vettük sorra, és az itt foglalt értékek mentén hoztuk létre az Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája Gyermekvédelmi Szolgálatát és fogalmaztuk meg küldetésnyilatkozatunkat:

“Amikor az Egyház minden világra jött gyermek gondozásával törődik, illetve sürgeti ezt, egyik alapvető feladatát teljesíti; arra rendeltetett ugyanis, hogy történelme folyamán bemutassa és megismételje az Úr Krisztus példáját és parancsát, aki a kicsinyeket Isten Országának középpontjába állította: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert ilyeneké az Isten Országa.”
(II. János Pál pápa: Familiaris Consortio kezdetű apostoli buzdítása 26.)

„Szeretném meghirdetni... az örömet, amelyet mindannyiunknak hoznak a kisgyermekek, akik az élet tavaszát és a föld minden országának jövőjét jelentik. Ugyanis egyetlen nép és egyetlen politikai rendszer sem gondolhatja el másként a következő korszakát, csak úgy, hogy figyelembe veszi az új nemzedéket, akik szüleiktől kapják azoknak az értékeknek és kötelességeknek összetett hagyományát, amelyeket maga az állam is, de az emberiség egyetemes családja is óhajt.”
(II. János Pál pápa az ENSZ általános ülésén mondott beszéde 1979. X. 2-án)

Kik vagyunk?

Kiss István Didák OFM - MSZKI irodavezető

Rudan Mária - gyermekvédelmi tanácsadó