Elindul a szerzetesi iroda gyermekvédelmi honlapja

Elindul a szerzetesi iroda gyermekvédelmi honlapja

A gyermekek és sérülékeny helyzetben lévő felnőttek védelmének kérdése az utóbbi években előtérbe került az egyházban. Több fórumon – konferenciák, műhelyek, képzések formájában foglalkoznak egyházi személyek, munkatársak és szakértők a kérdéssel: mit jelent az egyházban az emberi méltóság, milyen gazdag az egyház tanítása ebben a témában és hogyan jelenik meg ez a téma a mindennapok tevékenységeiben. Az elmúlt években a magyar egyházban is több kezdeményezés indult, amelyekben egyházi és világi szervezetek kapcsolódtak be ebbe a párbeszédbe. A szerzetesi körben nagyon sok és gazdag gyermekvédelmi vonatkozású tevékenység és kezdeményezés működik már évek óta, ezek közé kapcsolódik be a szerzetesi iroda tevékenysége is.

Ferenc pápa felhívásait követve a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája (MSZKI) keretében is elindult a gyermekvédelem, tágabban az emberi méltóság témájával foglalkozó közös gondolkodás.
2020. januárjától szerzetesek és szakemberek részvételével megkezdtünk egy stratégiai tervezést az iroda koordinálásában, amely folyamat célja, hogy keressük azokat a súlypontokat az emberi méltóság, gyermekek és sérülékeny felnőttek védelmének témájában, ahol a szerzetesi körben együttműködési, előrelépési lehetőségeket látunk.
A stratégiai tervezés mellett pilot projektként a szerzetesi iroda keretében egy gyermekvédelmi fókuszú szolgáltatás kialakításán is dolgozunk, amelyben hosszú távon kínálunk segítséget a szerzetesrendeknek gyermekvédelmi vonatkozású témákban.

"Ha egy gyermeket bármilyen módon bántalmaznak Krisztus egyházában és mi nem teszünk ez ellen, akkor bizony ránk vonatkozik Jézus szava: „ … amit egynek a legkisebbek közül nem tettetek, nekem nem tettétek meg” (Mt 25, 45)"
Szilvásy László SchP, FSZK Elnök

"Engedjétek hozzám, a gyermekeket" - mondja Jézus. (Mt 10,14) Egy gyermek útja az Isten iránti bizalom kialakulásához összefügg azzal, hogy bízhat-e a felnőttekben. Istenképében szerepet játszik, hogy megtapasztalhatta-e a feltétlen szeretetet, és ez egész életére szólóan befolyásolhatja istenkapcsolatát.  Amikor a gyermekvédelemért fáradozunk, ne feledjük, hogy a gyermekek, fiatalok Istenhez vezető útját is akadálymentesítjük."
Lobmayer Ágnes M. Judit SSND, MRK Elnök


Ez a honlap otthont ad a szerzetesi gyermekvédelmi esetbejelentő felületnek, és emellett lehetőséget ad, hogy friss híreket és szakmai tartalmakat tegyünk közzé a szerzetesi körre vonatkozóan a gyermekvédelem és emberi méltóság témájában.

Az MSZKI gyermekvédelmi tevékenységét a Renovabis támogatja.

Címkék